Telefon: 0340-67 87 57   I   Fax: 0340-69 28 36   I   E-post: info@elcentrumab.se

Tjänster

Vi utför de flesta typer av installationer som berör företagskunder: allt från datanät till tung elkraftsinstallation. Vi servar och felsöker på tillverkningsindustri såsom asfaltsverk, krossanläggningar och betongfabriker. Vi utför även installationer och service på transportsystem för hantering av gods.

I vårt samarbete med Origo Engineering, projekterar, bygger och installerar vi automatikskåp för PLC-system till deras processtyrning samt tillsammans med dem, testar och driftsätter betongfabriker.

Kontakta oss för mer information eller om du har några frågor!

Hem  |  Om företaget  |  Tjänster  |  Bilder  |  Länkar  |  Referenser  |  Kontakt                www.elcentrumab.se