Telefon: 0340-67 87 57   I   Fax: 0340-69 28 36   I   E-post: info@elcentrumab.se

Referenser

Referenser installationer

Uri Civil
Nyinstallation av betongfabrik för export till Indien -93

Nilson Group Varberg
Ombyggnad av huvudkontor -94
Nyinstallation av bansystem -97
Installation av datanät -00
Installation av ny palleteringsanläggning -02
Ombyggnad av huvudkontor -07
Utökning av palleteringsanläggning -08

NCC Engineering
Nyinstallation av betongfabrik, Borås -95
Nyinstallation av betongfabrik, Stockholm Arlanda -95

ÖTC - Öresundsförbindelsen
Nyinstallation av betongfabriker för betongillverkning till tunnelbygge, Köpenhamn -96

Betongindustri AB
Ny elinstallation och styrutrustning vid ombyggnad av betongfabrik, Varberg -98
Ombyggnad, byte av blandare på betongfabrik, Borlänge -04
Nytt manöverrum betongfabrik, Kungsbacka -05
Flytt och ny installation av betongfabrik, Stockholm Värtan -07 och -08

NCC Utland
Flytt av betongfabrik från Köpenhamn till Stettin, Polen -99

Skanska Karlskrona
Flytt och ny installation av betongfabrik -02

Origo: Järbetong Norge
Driftsättning av betongfabrik -05

AB Färdig Betong
Driftsättning av betongfabrik, Helsingborg -05
Driftsättning av mobil betongfabrik, Saxbo Avesta -05
Driftsättning ny betongfabrik, Rotebro -06
Byte styrsystem betongfabrik, Hallinden -06
Byte av styrsystem på betongfabrik, Ringön -09

Swerock
Byte styrsystem betongfabrik, Kungsängen -05
Byte styrsystem betongfabrik, Rosersberg -05
Byte styrsystem betongfabrik, Östhammar -05
Driftsättning av betongfabrik, Örebro -05
Byte av styrsystem på betongfabrik, Västerås -09

Origo: Betong Öst Norge
Byte av styrsystem betongfabrik, Vormsund -06
Driftsättning av betongstation, Fetsund -06

Skanska Asfaltsverk Valinge
Ombyggnad av asfaltsverk -07

Referenser industriservice

Betongindustri AB
Betongfabriker

AB Färdig Betong
Betongfabriker

Nilson Group AB
Bansystem m.m.

Skanska Sverige AB
Asfaltsverk och krossanläggningar

Benders Markprodukter i Frillesås och Fjärås
Fabriker för tillverkning av marksten

Hem  |  Om företaget  |  Tjänster  |  Bilder  |  Länkar  |  Referenser  |  Kontakt                www.elcentrumab.se